Välj en bra jobbcoach i Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha i Stockholm

Uppdaterad 15 september 2021

Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och matcha har just startat i Stockholm. Det dröjer minst ett år innan jobbcoacher i Rusta och matcha kan få en rating på hur många som går i jobb eller studier. Tills dess kan det vara värdefullt att titta på hur jobbcoacherna presterat i den tidigare tjänsten Stöd och matchning. Där har jobbcoacherna sedan 2016 fått 1-4 stjärnor utifrån hur många som går i jobb eller studier. Coacherna nedan har haft högsta eller näst högsta rating i samtliga mätningar.


= bäst resultat
= näst bäst resultat
= näst sämst resultat
= sämst resultat

Stockholms tre bästa jobbcoacher

Dessa tre jobbcoacher har en lång historik av bra rating i Stöd och matchning. Rangordningen utgår från samtliga coacher i Stockholm och summerar totalt antal stjärnor sedan första mätning juni 2016 till när tjänsten fick sin sista rating i Stockholm i september 2021.

Källa : Arbetsförmedlingen. Ratingen tar bland annat hänsyn till hur lätt eller svårt det är att få jobb på orten och inom yrkesområdet samt personens utbildning.

Stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Tjänsten ges av privata aktörer som har avtal med Arbetsförmedlingen. Stödet kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare.

För att få en jobbcoach i Stöd och matchning måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och din arbetsförmedlare ska ha bedömt att du behöver tjänsten. Kontakta din arbetsförmedlare för mer information!